ECS

Sustav kontrole izvoza

UVOĐENJE JOŠ JEDNOG SUSTAVA e-CARINE – ECS-a (SUSTAVA ZA KONTROLU IZVOZA) KAO PREDUVJETA ZA PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EU


U okviru složenih aktivnosti prilagodbe nacionalnih carinskih procedura i informatičkog sustava procedurama i sustavu Europske unije, Ministarstvo financija - Carinska uprava je, u prosincu 2008., započela projekt prilagodbe izvoznog carinskog postupka i sustava zahtjevima Europske unije s ciljem uspostave automatiziranog sustava kontrole izvoza - ECS-a.

Informatizacijom izvoznih postupaka svojih članica, EU je razvila Sustav kontrole izvoza izvorno nazvan Export Control System (ECS) u okviru kojeg su sve carinske službe zemalja članica Zajednice međusobno povezane u zajedničku mrežu s ciljem elektroničke razmjene standardiziranih poruka uporabom računalne tehnologije i elektroničke obrade podataka. To osigurava učinkovito upravljanje takvim, bespapirnim, izvoznim sustavom i omogućuje automatizaciju izvoznog postupka, povećanje učinkovitosti suzbijanja carinskih prijevara te doprinosi ubrzanju protoka roba i povećanju sigurnosti opskrbnih lanaca.

Također, prema sigurnosno-zaštitnim odredbama EU (eng. Safety and security), gospodarstvenici/izvoznici koji namjeravaju iznijeti/izvesti neku robu iz carinskog područja Unije, dužni su nadležnoj carinarnici poslati prethodnu sigurnosnu najavu u propisanim rokovima koji su prvenstveno ovisni o vrsti rabljenoga prijevoznog sredstva. Ta prethodna najava naziva se izlazna skraćena sigurnosna deklaracija (engl. – exit summary declaration).

Međutim, za robu koja se kreće u ECS postupku izvoza i za koju se podnosi izvozna elektronska deklaracija nije potrebno podnositi posebnu izlaznu skraćenu deklaraciju stoga što su svi propisani sigurnosni podaci obvezno sadržani u setu podataka izvozne carinske deklaracije.

Kako bi gospodarski subjekti ostvarili sve navedene prednosti takvog izvoznog sustava moraju razviti vlastite aplikacije i IT sustave kompatibilne s ECS-om, te se povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja.

U nastavku je priložena ECS Uputa za gospodarstvenike za pomoć u izradi vlastitih ECS aplikacija. Također je priložena ostala poslovna i tehnička dokumentacija važna za razumijevanje i primjenu tog sustava.
Kontinuirano će se objavljivati eventualna ažuriranja i dopune ECS dokumentacije.

Nacionalni plan ECS aktivnosti:
 
Popis planiranih aktivnosti Početni datum Završni datum
Obuka gospodarstvenika 01.02.2013. 30.06.2013.
Testiranje aplikacija gospodarstvenika 01.03.2013. 30.06.2013.
Puštanje ECS carinske aplikacije u produkciju 01.07.2013.  
Donošenje potrebnih propisa 01.09.2012. 30.05.2013.