EMCS faza 4.1

Sukladno Masterplanu za EMCS sustav, a koji se odnosi na višegodišnje planove razvoja i implementacije ovog sustava na razini Europske unije, sve države članice u obvezi su planirati razvoj nacionalnih trošarinskih aplikacija.
Primjena EMCS faza 4.1 obvezna je za sve države članice EU-a od 13. veljače 2024. godine.
EMCS faza 4.1 se u bitnome odnosi na uspostavu, na razini Europske unije, sučelja između dvaju računalnih sustava: Automatiziranog sustava izvoza (engl. Automated Export System/AES) i Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (engl. Excise Movement and Control System/EMCS), dakle između sustava AES i EMCS, u pogledu izvoznih kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu sa EU specifikacijama za AES odnosno EU specifikacijama za EMCS sustav.
Pravni okvir za primjenu ove faze EMCS-a predstavljaju:

 • Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27.2.2023., str. 4.),
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1636 оd 5. srpnja 2022. o dopuni Direktive Vijeća (EU) 2020/262 utvrđivanjem strukture i sadržaja dokumenata koji se razmjenjuju u kontekstu kretanja trošarinske robe te utvrđivanjem praga za gubitke zbog prirode robe (SL L 247, 23.9.2022., str. 2.), kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2024/296 od 9. studenog 2023. o izmjeni  Delegirane uredbe (EU) 2022/1636 u pogledu poruka koje se odnose na trošarinsku robu koja se izvozi u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L, 2024/296, 22.1.2024., str. 1.),
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1637 оd 5. srpnja 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive Vijeća (EU) 2020/262 u pogledu upotrebe dokumenata u kontekstu kretanja trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine i kretanja trošarinske robe nakon puštanja u potrošnju te o utvrđivanju obrasca koji će se upotrebljavati za potvrdu o oslobođenju (SL L 247, 23.9.2022., str. 57.), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2707 оd 5. prosinca 2023. o izmjeni Provedbene uredba (EU) 2022/1637 u pogledu pravila i postupaka koji se odnose na trošarinsku robu koja se izvozi u sustavu odgode plaćanja trošarine i upotrebe dokumenata za rezervni postupak (SL L, 2023/2707, 6.12.2023., str. 1.)

Temeljni dokumenti za razvoj EMCS faze 4.1 su:

 • TES-RSD-FESS-DDNEA-Phase4.1-v2.10 Release Scope Document
 • TES-RSD-DDNEA v3.14 (Release Scope Document)

 • DDNEA v3.14 (Design Document for National Excise Applications)

 • DDNEA KE list for EMCS Phase 4.1 v2.00

 • Corrected 801_815XSDs

 • FESS v4.12 (Functional Excise System Specification)

 • FESS KE list for Phase 4.1 v1.80
 • Corrected_tcl.xsd

 • EMCS faza 4.1-sheme poruka_2023-10-25

Sve relevantne obavijesti i dokumentaciju vezano uz razvoj i primjenu EMCS faze 4.1 Carinska uprava će redovno objavljivati na svojim mrežnim stranicama.