Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)

Europska unija uspostavlja mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) namijenjen rješavanju pitanja emisija stakleničkih plinova ugrađenih u robu pri njezinu uvozu u carinsko područje Unije kako bi se spriječio rizik od izmještanja emisija ugljika i time smanjile globalne emisije ugljika te poduprli ciljevi Pariškog sporazuma, između ostalog i stvaranjem poticaja za smanjenje emisija operatora u trećim zemljama.

CBAM-om se dopunjuje sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije uspostavljen Direktivom 2003/87/EZ („EU sustav trgovanja emisijama”) primjenom istovjetnog skupa pravila na uvoz robe u carinsko područje Unije.

CBAM treba zamijeniti mehanizme za sprečavanje rizika od izmještanja emisija ugljika uspostavljene na temelju Direktive 2003/87/EZ odražavanjem mjere u kojoj se emisijske jedinice u okviru EU sustava trgovanja emisijama besplatno dodjeljuju u skladu s člankom 10.a te direktive.

Uspostava mehanizma započela je donošenjem Uredba (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (SL L 130 od 16.05.2023. godine). Nakon njenog donošenja pripremaju se daljnji akti neophodni za njezinu provedbu (delegirana i provedbena uredba, nacionalni propisi).