Tečajna lista i stopa zatezne kamate

Tečajna lista za potrebe određivanja carinske vrijednosti 

 
Tečaj kotirajućih valuta EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE i HRVATSKE NARODNE BANKE
 
Tečaj za potrebe utvrđivanja carinske vrijednosti utvrđen je sukladno čl. 53. stavku 1. točka (a) Carinskog zakonika Unije te članku 146. stavku 1. točki (a) Provedbene uredbe (EU) 2447/2015, odnosno za države članice čija je valuta EURO, to je tečaj koji objavljuje Europska središnja banka – TEČAJ KOTIRAJUĆIH VALUTA ESB-a.
Tečaj koji se primjenjuje, jest tečaj objavljen predzadnje srijede u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se tečaj primjenjuje. Tečaj vrijedi mjesec dana računajući od prvog dana sljedećeg mjeseca.
 
Ukoliko je u pitanju tečaj koji ne objavljuje Europska središnja banka, tečaj za primjenu članka 53. stavka 1. točke (a) Zakonika utvrđuje predmetna država članica.
U Republici Hrvatskoj to je tečaj koji objavljuje HNB – TEČAJ KOTIRAJUĆIH VALUTA HNB-a.
 
Ukoliko je u pitanju tečaj koji ne objavljuje ESB ni HNB, isti se nalazi na tečajnoj listi valuta koje ne kotiraju ne deviznom tržištu RH – TEČAJ ZA ODREĐENE VALUTE KOJE NE KOTIRAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU RH.
 

Stopa zatezne kamate

Sukladno čl. 114. Carinskog zakonika Unije u određenim je slučajevima propisano naplaćivanje zatezne kamate na iznose uvozne ili izvozne carine. Više informacija možete pronaći na poveznici.