JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA - PCU RIJEKA