Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda putem neposredne pogodbe za robu Područnog carinskog ureda Split – 1. krug – vina i pjenušci (porijeklo Francuska), 23.02. – 03.03.2021.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva i fizičke osobe - obrti za dostavom pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za vina i pjenušci (porijeklo Francuska).
 
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/20-02/596

 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 23. veljače do 03. ožujka  2021. godine do 1000 sati.
Čitanje pristiglih ponuda na neposrednu pogodbu za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Split 03. ožujka 2021. godine u 1015 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE
 
   STRANA ROBA- (roba se nalazi na RGP Karasovići)
 
Vino u količini od 2.850 boca od 0,75 lit porijeklo Francuska kako slijedi:
DOMAINE JEAN DE BOSMEL 2016., 150 boca, SANCERRE DOMAINE LA BARBOTAINE 2016., 600 boca, SANCERRE FREDERIC CHAMPAULT 2016., 600 boca, PIERRE SPARR RIESLING GRANDE 2016., 300 boca,  PIERRE SPARR GEWURZTRAMINER GRANDE RESERVE 2016. 90 boca, PIERRE SPARR PINOT GRIS 2015., 90 boca, MARTIM MERIGOT 2016., 90 boca, CALADE DES EVEQUES GIGONDAS 2016., 30 boca, MERCUREY 2016., 60 boca, CHATEAU LE BON PASTEUR 2013., 60 boca, CHATEAU BLAIGNAN 2013., 150 boca,  CHATEAU BLAIGNAN 2014., 90 boca, CHATEAU SENEJAC 2014., 60 boca, CHATEAU CANTEMERLE 2011., 60 boca, CHATEAU LA LAGUNE 2012., 60 boca, CHATEAU FIEUZAL 2014., 60 boca, CHATEAU GISCOURS 2012., 60 boca, CHATEAU CROIX DE GAY 2010., 60 boca, CHATEAU BELLEVUE 2011., 60 boca, CHATEAU LA GAFFELIERE 2012., 60 boca i TOURNETENILLE CHATEAU 60 boca.
 
Pjenušac u količini od 606 boca kako slijedi:
BILLECART SALMON-BRUT 60 boca, VEUVE CLICQUOT BRUT 120 boca, DOM PERIGNON 2009., 60 boca, DOM PERIGNON 2005., 60 boca, CRISTAL ROEDERER 2009., 42 boce, RUINART BLANC DE BLANCS 120 boca, RUINART ROSE BRUT 60 boca, HENRI CLERC 2014 BATARD MONTRACHET 12 boca, HENRI CLERC CHEVALIER MONTRACHET 2011., 12 boca, HENRI CLERC CHARMES CHAMBERTIN 2011., 60 boca.
 
 
Početna cijena:
       -    Vino ukupno 130.000,00 kn + davanja (carina 13,1 EUR/hl + PDV)

       -    Pjenušac ukupno 120.000,00 kn + davanja (carina 32 EUR/hl + PDV)  
 
Napomena: ponuda kod NEPOSREDNE POGODBE ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti (za neposrednu pogodbu nije potrebno uplatiti jamčevinu).
 
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split. Carinski ured Dubrovnik, RGP Karasovići. 
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe - obrti.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/20-02/596“, na adresu Područni carinski ured Split, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 03. ožujka 2021. u 10:00 sati.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.